• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Nieuws

De overheid moet nu haar verantwoordelijkheid pakken

Friday, October 27, 2017

De overheid moet nu haar verantwoordelijkheid pakken

Het is een race tegen de klok. Over zes jaar geldt er naar verwachting een verbod op het hebben van asbestdaken. En er moet nog veel gebeuren, willen we alle bestaande asbestdaken verwijderd hebben voor 2024. Op dit moment ligt er naar schatting nog zo’n 100 miljoen m2 asbest op de Nederlandse daken, waarvan 90 miljoen m2 op agrarische daken. De kosten voor de totale saneringsopgave bedragen circa € 3,5 miljard, waarvan € 2,5 miljard nodig is voor de sanering en eventuele vervanging van asbestdaken in de agrarische sector.

Volgens ons, het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig, is dit een onhaalbare opgave bij ongewijzigd beleid. De verantwoordelijkheid voor het verbod op asbestdaken is te eenzijdig bij dakeigenaren gelegd. Dit is onterecht: de eigenaren hebben de daken destijds legaal (en vaak op aandringen van gemeenten) gelegd. De druk op dakeigenaren neemt enorm toe: de tijd om asbestdaken te saneren dringt.  

Toenemende vraag, maar aanbod krimpt
Tegelijkertijd is de dakeigenaar voor de sanering van asbestdaken afhankelijk van zowel verschillende overheden als van veel marktpartijen. Asbestsanering moet aan steeds meer regels en voorwaarden voldoen, waardoor er minder capaciteit bij asbestsaneerders is.

Een voorbeeld is het verbod van asbestsanering met een hijskraan met werkbak. Eind maart 2017 heeft de inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangegeven hierop verscherpt te gaan handhaven. Veel asbestsaneerders laten weten dat het werk niet uitvoerbaar is zonder hijskraan en moeten hun werk stilleggen. De vraag van dakeigenaren naar asbestsanering stijgt, terwijl het aanbod steeds meer krimpt. Vele duizenden asbestdaken zullen hierdoor blijven liggen.

Voortbestaan bedrijven bedreigd
Dit leidt tot grote vertragingen en toename van de kosten voor sanering. Daarbij worden nieuwe daken snel duurder (tot wel 50% extra). Verzekeraars gaan bovendien versneld hun polisvoorwaarden aanpassen om risico’s bij asbestdaken uit te sluiten. Hierdoor raken zowel particulieren als bedrijven onverzekerbaar en wordt het voortbestaan van de betreffende bedrijven bedreigd.

Kosten grootste belemmering
Uit de inventarisatie die wij dit jaar hebben gedaan onder actieve en voormalige agrariërs en particulieren in het buitengebied blijkt dat de kosten voor asbestsanering de grootste belemmering is voor het saneren van asbest. Wij pleiten daarom bij de Rijksoverheid, provincies en gemeenten voor ruime stimuleringsregelingen, om zo transitie van het saneren van asbestdaken te versnellen.

Oproep
De risico’s van asbest voor de volksgezondheid is een maatschappelijk probleem, waar dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt voor het oplossen ervan. We willen de overheid oproepen om haar verantwoordelijkheid te pakken. Niet alleen door te stimuleren, maar ook door tegendraadse maatregelen te stoppen en de complexe regelgeving te vereenvoudigen. Want gewijzigd beleid is noodzakelijk om 2024 te halen. De klok tikt ondertussen genadeloos verder. 

 

 

Number of views (1000)

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Twitterfeed over Agroasbestveilig