• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Nieuws

Nieuwe subsidieregeling in Noord-Holland

Wednesday, January 17, 2018

Nieuwe subsidieregeling in Noord-Holland

Met de Uitvoeringsregeling subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland 2017 kunnen eigenaren, erfpachters of pachters van een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok in de provincie Noord-Holland subsidie krijgen voor het verwijderen en afvoeren van een asbestdak van een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok en het gelijktijdig of daaropvolgend aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen op een asbestvrij dak binnen hetzelfde bouwblok. 

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-. Voor deze regeling is maximaal € 238.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. 

Voorwaarden
De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn: 

•Er moet minstens een subsidie van € 5.000,- worden gevraagd 
•De start van de verwijdering van de asbest moet na 1 januari 2017 zijn gestart 
•Het agrarisch bouwblok moet na 1993 een agrarische bestemming hebben gehad 

Aanvragen en meer informatie
Op deze site vindt u meer informatie over de regeling en indienen van de subsidieaanvraag. 

Number of views (1036)

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Twitterfeed over Agroasbestveilig