• banner 1
 • banner 2
 • banner 3

Inhoud

Op de subpagina's vindt u de volgende informatie:

 • Soorten asbest
  Wit, blauw en bruin met verwijzing naar meer info
 • Risico’s van asbest
  Risico’s van asbest op het agrarische bedrijf (en omgeving) > wanneer en hoe gevaarlijk
 • Toepassingen van asbest
  Omschrijving van toepassingen in golfplaten, vlakke platen, leidingen, brandwering, isolatie etc.

Over asbest

Tot in de jaren tachtig werd veel asbest gebruikt in gebouwen, woningen en wegen. Het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Inmiddels weten we dat er gezondheidsrisico’s kleven aan asbest. Zo lang het in tact blijft, is er niets aan de hand. Het is echter levensgevaarlijk wanneer er asbestvezels vrijkomen.

In en op veel stallen en opslagruimten die gebouwd zijn tot aan 1993, is asbest verwerkt. Vooral in golfplaten en in gevels. Dit betekent een risico voor de gezondheid van de agrarische ondernemer én de omgeving. Ook de waarde van het vastgoed daalt. Het is dus in uw persoonlijk en bedrijfsbelang om die risico’s waar mogelijk te beperken. Te beginnen met het stellen van een aantal vragen. Heb ik asbest? Moet ik al saneren? Zo ja, wat moet ik allemaal weten en doen? Met deze website willen we u daarin ondersteuning bieden. Zo vindt u onder meer informatie over toepassingen  van asbest en de (financiële) mogelijkheden  wanneer u besluit te saneren. Bovendien nemen we u stapsgewijs  mee door het hele traject van signaleren tot asbest saneren. En voorzien we u van enkele tips wanneer u uw asbestdak wilt vervangen door zonnepanelen.

Deze website is onderdeel van het Stimuleringsprogramma voor een Asbestveilige Agrosector in 2024. LTO Noord, ZLTO, LLTB, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea willen met dit programma agrarische ondernemers bewust maken van de asbestrisico’s en het proces van asbestverwijdering door de agrarische sector vergemakkelijken, verbeteren en versnellen.