• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Inleiding Stappenplan

Tot 1993 is asbest gebruikt in vele toepassingen in gebouwen. Ook in agrarische gebouwen. Zo is asbest onder meer verwerkt in golfplaten en dakleien maar ook in brandwerende lagen op stalen balken. Omdat de golfplaten daken in Nederland al minimaal 20 jaar oud zijn, is verwering de oorzaak van het vrijkomen van steeds meer vezels. Met alle gezondheidsrisico’s van dien!

Steeds meer particulieren en bedrijven besluiten gelukkig om asbest te verwijderen van het bedrijf. De overheid heeft besloten om asbestdaken en gevelpanelen voor 2024 verplicht te laten saneren. LTO wil haar leden de komende jaren dan ook zo goed mogelijk faciliteren bij het asbestveilig maken van het eigen bedrijf en de hele agrarische sector.

Om u inzicht te geven in mogelijke stappen voor asbestsanering hebben wij een stappenplan ontwikkeld. Daarin proberen we u zo goed mogelijk te begeleiden in het hele traject van asbest inventariseren tot en met asbest saneren.

Klik op onderstaande stappen voor meer informatie over de verschillende fases en elementen die bij het traject van asbestverwijdering komen kijken.

 

 --------------------