• banner 1
 • banner 2
 • banner 3

Inhoud

Op de subpagina's vindt u de volgende informatie:

 • Soorten asbest
  Wit, blauw en bruin met verwijzing naar meer info
 • Risico’s van asbest
  Risico’s van asbest op het agrarische bedrijf (en omgeving) > wanneer en hoe gevaarlijk
 • Toepassingen van asbest
  Omschrijving van toepassingen in golfplaten, vlakke platen, leidingen, brandwering, isolatie etc.

Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop


1.  Ik heb asbest, wat moet ik doen?

Als u besluit het asbest te laten saneren, volgt u onderstaande stappen. Uitgebreide informatie vindt u onder stappenplan op de website.

 • Laat een asbestinventarisatie (conform SC540) opstellen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Een overzicht van de gecertificeerde bedrijven: www.ascert.nl.
 • Vraag voor de verwijdering van asbest offertes op bij gecertificeerde bedrijven (SC530).        
 • Voor de asbestverwijdering kunt u normaliter volstaan met een melding bij uw gemeente via www.omgevingsloket.nl.  U kunt dit ook laten doen door het verwijderingsbedrijf.
 • Na asbestverwijdering door een gecertificeerd bedrijf en vrijgave van de werkruimte wordt een visuele inspectie uitgevoerd door een onafhankelijk vrijgavebureau.  
 • Opslag, transport en storten van het asbest wordt verzorgd door het saneringsbedrijf.

 

2.  Moet ik asbest laten verwijderen?

De overheid heeft een asbestverbod ingesteld per 2024. Voor die tijd moet het asbest van de Nederlandse daken gesaneerd zijn. Daarnaast leveren vrijkomende asbestvezels een gezondheidsrisico op. Het zal per bedrijf verschillen wat het risico is. Dit is onder meer afhankelijk van de ouderdom en de mate van verwering van het dak (zie Risico's Asbest).

Wanneer u lid bent van LTO Noord en asbest gaat saneren, kunt u profiteren van de acties van LTO Ledenvoordeel. Ook zijn er diverse financiële en fiscale regelingen voor asbestsanering.

Het kan raadzaam zijn samen met een deskundige een planning op te stellen voor het verwijderen van asbest, waarin rekening wordt gehouden met de staat van het asbest, financiele mogelijkheden, enz..

 

3. Welke financiële en fiscale regelingen zijn er om asbest te saneren?
Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen om de kosten voor het verwijderen van asbestdaken te beperken. We zetten ze hieronder op een rij:

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De landelijke Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is er nu voor alle asbestdaken, dus ook voor daken met een oppervlakte van minder dan 35 m2.  Het verwijderen van asbestdaken moet door een gecertificeerde saneerder worden uitgevoerd. 

Per vierkante meter wordt er 4,50 euro subsidie gegeven, met een maximum van 25.000 euro per adres. De subsidie kan zowel door particulieren als bedrijven en instellingen worden aangevraagd vanaf 4 januari 2016 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 • Provinciale Stimuleringsregeling

De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk. 

Provincie Fryslân heeft een nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in Fryslân gebruikmaken van de provinciale subsidieregeling. Voor dakeigenaren is er 4,50 euro per vierkante meter beschikbaar. Eigenaren kunnen maximaal 10.000 euro subsidie krijgen, energiecoöperaties 2.500 euro. Lees hier meer

 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wanneer u besluit om uw asbestdaken te vervangen door zonnepanelen of te investeren in verbeterde isolatie van uw gebouw, kunt u gebruik maken van de regeling  EIA. Met de EIA kunt u 55,5 % van de investeringskosten van zonnepanelen of isolatie aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen,  kunt u mogelijk via de regeling KIA een bedrag van de winst aftrekken. Het investeringsbedrag moet tussen € 2.301 en € 312.176 liggen (2017). De KIA is een percentage van al uw investeringen in een boekjaar. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. De KIA geldt voor zowel asbestsanering als voor isolatie en/of plaatsing van zonnepanelen.

Kijk hier voor meer informatie over de verschillende financiële en fiscale mogelijkheden.
  

4.  Ik heb riet onder asbest, wat moet ik doen?

Als de saneringswerkzaamheden klaar zijn op een bedrijf, zal een vrijgavebureau een visuele inspectie houden om te kijken of de stal of schuur asbestvrij is. Dit wordt gedaan op zicht. Bij riet dat onder het asbest vandaan komt, en vaak stoffig is, kan moeilijk gezien worden of het al dan niet asbestvrij is. Vaak wordt dan door het vrijgavebureau aangegeven dat het riet ‘asbestverdacht’ is, en daarom voor de zekerheid als asbest afgevoerd moet worden. Gevolg is hogere kosten voor de sanering, die niet altijd van tevoren voorzien waren.

De overheid is met deskundigen in overleg over een tussenoplossing, zodat riet niet ten onrechte als asbest moet worden afgevoerd. Mocht u vooraf weten dat er onder het asbest riet, of een ander materiaal zoals bijvoorbeeld glaswol, is het verstandig om vervanging van dat materiaal vast als stelpost mee te laten nemen in de offerte.

 

5.  Ik heb isolatie onder asbest, wat moet ik doen?

Bij isolatie met een open structuur, zoals riet of Tempex, is na saneren moeilijk te bepalen of het asbestvrij is of niet. De kans is dat het als asbestverdacht moet worden afgevoerd. Maak van tevoren afspraken met de saneerder over mogelijke kosten als isolatie ook verwijderd moet worden. Dat voorkomt verrassingen achteraf.

 

6.  Ik heb asbestvrije platen, wat moet ik doen?

Als een schuur ná 1995 gebouwd is ('93-'95 is een overgangsperiode), is het golfplatendak asbestvrij. Vervanging kan dan gewoon door een aannemer gedaan worden. De platen zullen echter gestort moeten worden, omdat ze niet door een puinbreker zullen worden aangenomen. Als de platen in kleine stukjes gebroken zijn, kan namelijk niet meer achterhaald worden of dat wel of niet asbest is.   

 

7.  Moeten de koeien naar buiten tijdens het saneren?

Bij het saneren van een koeienstal moeten de koeien naar buiten. Er komen tijdens de werkzaamheden vezels vrij, ook in de stal. Om te voorkomen dat de koeien besmet worden met de vezels en deze op de agrariër kunnen overbrengen, mogen de koeien niet in de stal blijven tijdens het weghalen van de asbestplaten. Als de stal asbestvrij is verklaard en het nieuwe dak gemonteerd kan worden, kunnen de koeien terug de stal in. Bij het melken met een melkrobot kan dit een probleem zijn. De saneerder kan dan wel een in de stal een afgeschermd deel maken zodat de melkrobot gewoon gebruikt kan worden. Het is verstandig om hier in de offerte al rekening mee te laten houden. 

 

8. In welke risicoklasse valt beglazingskit bij kassen?

Volgens de regelgeving moet er bij verbouw- of sloopwerkzaamheden aan panden, gebouwen, opstallen en dergelijke die gebouwd zijn vóór 1994 een asbestinventarisatierapport worden opgesteld. Hiermee wordt de risicoklasse van het aanwezige asbest in kaart gebracht en bepaald hoe het asbest verwijderd moet worden. Binnen de agrosector is de beglazingskit die is toegepast bij de kassen, vrijgesteld van deze plicht (let wel, dat is dus niet de kit toegepast bij andere beglazing). De kit moet onder risicoklasse 1 door een deskundig bedrijf worden verwijderd.

 

9. Bevat vermiculiet asbest?

Agra-vermiculite wordt gebruikt als vermeerderingsmedium voor bolgewassen, als toeslagstof in potgrond, stekgrond, zaaigrond en pluggen en als afstrooimiddel voor zaden. Vermiculiet is een natuurlijk mineraal, dat schoon gewonnen wordt in open mijnen.

Vermiculiet is géén asbest en bevat ook geen asbest. Het wordt steeds nauwkeurig onderzocht op vervuiling met asbest, metalen en andere schadelijke stoffen, zowel door de producenten als door allerlei overheids- en gezondheidsinstanties.

De achtergrond hiervan is een asbestschandaal rond vermiculiet uit de Libby-mijn in de VS. Tussen 1919 en 1990 kwam 70% van het vermiculiet dat in de VS werd gebruikt (zowel voor isolatie als landbouw) uit een mijn in de plaats Libby in Montana. Deze mijn bleek ook asbest te bevatten, zodat het vermiculiet vervuild werd met asbest. Veel mijnarbeiders werden ziek. Het is uitgegroeid tot een groot schandaal, omdat de eigenaar van de mijn al lang wist dat de mijn asbest bevatte, maar deze desondanks tot 1990 open heeft gehouden.

Bijna al het vermiculiet dat in en rond Nederland te koop is, komt uit Zuid Afrika. Er wordt regelmatig getest, maar er is nog nooit iets onrechtmatigs aangetroffen in Nederlands vermiculiet. We gaan er daarom van uit dat vermiculiet dat in Nederland wordt gebruikt, veilig is.

10. Hoe lang is een asbestinventarisatierapport geldig?
Een inventarisatierapport is drie jaar geldig. Na deze termijn dient het inventarisatierapport getoetst te worden op actualiteit.

11. Vergoedt mijn verzekeraar bij brand de opruimkosten door asbest?
Dat verschilt per verzekeraar. Er zijn partijen die volledige dekking bieden, maar ook een groot aantal vergoedt de kosten tot maximaal een bepaald bedrag. Het is belangrijk om hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekeraar goed door te nemen. De verwachting is dat asbestdaken in de aanloop naar 2024 steeds minder tot niet verzekerbaar zijn.

12. Mijn gemeente doet een inventarisatie naar asbestdaken en wil volgend jaar een x aantal asbestdaken saneren. Kan de gemeente mij verplichten om eerder dan 2024 mijn dak te saneren?
Nee, de gemeente kan u niet verplichten eerder dan 2024 uw dak te saneren.

13. Mag ik zelf het asbest verwijderen?
Bent u particulier? Dan mag u zelf niet meer dan 35 m2 asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt. Bij meer asbest dan 35 m2 moet het worden verwijderd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Bent u (agrarisch) ondernemer? Dan moet u het asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Het saneringsbedrijf dient te  beschikken over de volgende certificering ten behoeve van het verwijderen van asbest: SC 530: Asbestverwijdering; De inventarisatie van het asbest (asbestinventarisatierapport) moet gedaan worden door een ander bedrijf dan het bedrijf dat het asbest saneert. Dit bedrijf is SC540 gecertificeerd.

14. Hoeveel kost asbestverwijdering?
Dat is o.a. afhankelijk van de bereikbaarheid, de grootte van het dak en het soort materiaal. Uitgaande van golfplaten zullen de kosten tussen de 12 en 17 euro per m2 bedragen. Om een beeld te krijgen van het totale kostenplaatje, ziet u hier een aantal rekenvoorbeelden met een indicatie van de kosten voor verschillende bedrijfssituaties.

15. Daalt de waarde van een bedrijf met asbest?
De overheid wil dat bedrijven verplicht worden het asbest te verwijderen. Als u dit niet doet of uitstelt, kan de waarde van het bedrijf dalen. Het slechte imago van het materiaal draagt ook niet bij aan de waarde van uw vastgoed. Mocht de kopende partij zelf het asbest moeten verwijderen, dan zal hij daar 2 tot 4 maal de echte kosten voor rekenen en dit van uw vraagprijs aftrekken.

16. Ik wil graag mijn asbestdak saneren en vervangen door zonnepanelen. Wie kan mij adviseren over zonnepanelen?
Als u lid bent van LTO kunt u contact opnemen met https://www.ltoledenvoordeel.nl/energie/opwekken/zonnepanelen/. U kunt ook diverse leveranciers vinden op http://www.vindinstallateurduurzameenergie.nl/.

17. Moet de landelijke Subsidieregeling verwijderen asbestdaken vooraf of achteraf aangevraagd worden?  
De landelijke regeling van het RVO moet achteraf, binnen 6 maanden na afronding van de werkzaamheden, worden aangevraagd.

18. Ik ben lid van LTO Noord en ik ben van plan asbest te saneren. Waar kan LTO Noord mij mee helpen?  
Voor de leden van LTO kan, dankzij de samenwerking met de betrouwbare asbestspecialist Man&Mach, een totaaloplossing aangeboden worden voor de volledige renovatie van uw daken. In één werkgang wordt de sanering van het asbest én de montage van nieuwe dakbedekking voor u uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op de website van LTO Ledenvoordeel.

Man en Mach is als asbestsaneerder ook betrokken bij onze collectieve vraagbundelingsprojecten in Groningen, Noord-Holland, Groningen en Noord-Friesland. Kijk hier voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden.