• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Over het Landelijk Stimuleringsprogramma Agro-asbestveilig

In en op veel stallen en opslagruimten die gebouwd zijn tot aan 1993 is asbest verwerkt. Dit betekent een risico voor de gezondheid. Ook de waarde van het vastgoed daalt. Daarnaast heeft de politiek het verplicht gesteld om asbestdaken en gevelpanelen voor 2024 te laten saneren. Daarom maken LTO Nederland, LTO Noord, LLTB, ZLTO, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea zich sterk voor een asbestveilige agrarische sector.

Met het ‘Landelijk Stimuleringsprogramma Agro-asbestveilig’ willen de samenwerkende partijen het proces van asbestverwijdering door de agrarische sector vergemakkelijken, verbeteren en versnellen. Tevens willen zij zorgen voor bewustwording onder de agrarische ondernemers van de asbestrisico’s.

Onderdelen van het Stimuleringsprogramma zijn onder meer: het geven van onafhankelijk advies en voorlichting; het lobbyen voor het verbeteren van saneringstrajecten bij organisaties en overheid; het goedkoper maken van sanering door technologische innovaties.