• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Inhoud

Op de subpagina's vindt u de volgende informatie:

 

Fiscale regelingen

Financiering

Hebt u geld beschikbaar op de lopende rekening of op een spaarrekening? Dan hoeft u zich niet echt druk te maken over de financiering van de investering. Toch is het verstandig om ook de bank te betrekken bij uw plannen. Mogelijk heeft u nog andere wensen op het gebied van de bedrijfsontwikkeling. Voor een goede afweging is het belangrijk om uw plannen vanuit verschillende invalshoeken te belichten.

De extra financieringsbehoefte zal door uw bank als een normale financieringsaanvraag worden behandeld. De looptijd van de lening is afhankelijk van de bestemming en de staat van de gebouwen. En hangt af uw eigen toekomstplannen. Omdat het een investering in een gebouw betreft, is een looptijd van de lening van ca. 20 jaar gebruikelijk. 

De rente die u verschuldigd bent over de lening is de rente die u ook voor andere investeringen verschuldigd bent. U kunt geen beroep doen op een groenfinancieringsregeling. 

 

Provinciale en gemeentelijke financieringsregelingen
Veel provincies en gemeenten hebben  financieringsregelingen voor duurzame en energiebesparende maatregelen. Vaak in de vorm van duurzaamheidsleningen, waarbij zeer gunstige rentetarieven worden aangeboden. Niet in alle gemeenten kunnen agrarische ondernemers profiteren van deze regelingen. In sommige gevallen kan dit wel.  Zo heeft provincie Overijssel een gunstige MKB energielening die ook geldt voor agrariërs. Alleen asbestsanering komt vaak niet in aanmerking voor deze regelingen. U dient een combinatie te maken met isolatie of zonne-energie.

Een actueel overzicht van alle provinciale en gemeentelijke stimuleringsregelingen vindt u hier