• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wanneer u besluit om uw asbestdaken te vervangen door zonnepanelen of te investeren in verbeterde isolatie van uw gebouw, kunt u gebruik maken van de regeling EIA. Met de EIA kunt u sinds 1 januari 2017 55,5% van de investeringskosten van zonnepanelen of isolatie aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De EIA is een investeringsaftrek die u ten laste mag brengen van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen. Het is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Zonnepanelen
Zoals eerder genoemd, stimuleert de overheid de combinatie van asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen. Een investering in zonnepanelen komt - net als isolatie - in aanmerking voor de EIA en kan dus deels worden terugverdiend via een belastingvoordeel. 

Situatie 2017
Systemen die groter zijn dan 25 kW en aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder komen in aanmerking voor de EIA. Het maximum bedrag voor Energie-investeringsaftrek is € 750 per kW piekvermogen.

Isolatie
Wordt het bestaande dak vervangen door een geïsoleerd dak en neemt de isolatiewaarde toe met ten minste 2,00 m2K/W ten opzichte van de oude situatie? Dan komt de investering in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek. Het maximumbedrag dat daarvoor in aanmerking komt, is € 20/m2 te isoleren oppervlak.

Kijk voor meer informatie over EIA op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.