• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen,  kunt u mogelijk via de KIA een bedrag van de winst aftrekken. Het investeringsbedrag moet tussen € 2.301 en € 312.176 liggen (2017). De KIA is een percentage van al uw investeringen in een boekjaar. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. De KIA geldt voor zowel asbestsanering als eventuele isolatie en / of plaatsing van zonnepanelen.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (2017)


Lees meer over de KIA-regeling op de website van De Belastingdienst.