• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Inhoud

Op de subpagina's vindt u de volgende informatie:

 

Fiscale regelingen

Subsidie

De fiscale regelingen zijn alleen interessant voor bedrijven die fiscaal gezien ook winst maken waar belasting over betaald moet worden. Subsidieregelingen kunnen voor alle ondernemers een even groot voordeel opleveren.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De landelijke Subsidieregeling verwijderen asbestdaken, die sinds januari 2016 aangevraagd kan worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is voor alle asbestdaken. Dus ook voor daken met een oppervlakte van minder dan 35 m2. In tegenstelling tot de voormalige provinciale subsidieregeling, stelt de landelijke regeling geen verplichting aan het terugplaatsen van zonnepanelen op het nieuwe dak. Het verwijderen van asbestdaken dient door een gecertificeerde saneerder  te worden uitgevoerd.

Per vierkante meter is er 4,50 euro subsidie beschikbaar, met een maximum van 25.000 euro per adres. De subsidie is zowel voor particulieren als bedrijven en instellingen. Van 2016 tot 2020 is er in totaal 75 miljoen subsidie beschikbaar. Voor 2018 is er 40 miljoen gereserveerd; de verwachting is dat in de loop van 2018 de subsidiepot leeg is. Het is aan het nieuwe kabinet of dit weer aangevuld wordt. Wees er dus snel bij.  Lees verder. 

Provinciale stimuleringsregelingen

De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk. 

Provincie Fryslan
Provincie Fryslân heeft een nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in Fryslân gebruikmaken van de provinciale subsidieregeling. Voor dakeigenaren is er 4,50 euro per vierkante meter beschikbaar. Eigenaren kunnen maximaal 10.000 euro subsidie krijgen, energiecoöperaties 2.500 euro. Lees verder

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft medio 2017 een nieuwe regeling 'Asbest eraf? Zon erop!' voor eigenaren van grote daken geopend. Om te profiteren van deze regeling dienen boeren hun asbestdak te vervangen en minimaal 40 kilowattpiek aan zonnepanelen te plaatsen. De subsidie bedraagt € 80 per kilowattpiek. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Het totaal beschikbare budget voor deze subsidieregeling is € 850.000. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 100.000. 
Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Provincie Noord-Holland

Met de Uitvoeringsregeling subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland kunnen eigenaren, erfpachters of pachters van een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok in de provincie Noord-Holland subsidie krijgen voor het verwijderen en afvoeren van een asbestdak van een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok en het gelijktijdig of daaropvolgend aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen op een asbestvrij dak binnen hetzelfde bouwblok. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-. Voor deze regeling is maximaal € 238.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over de regeling. 

Provincie Drenthe
Provincie Drenthe stelt per 15 november 2017 de ‘Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe’ beschikbaar. Deze nieuwe regeling is een subsidie in de vorm van een lening met lage rente. Particulieren, MKB- en agrarische bedrijven, verenigingen en stichtingen die eigenaar zijn van een asbestdak, kunnen een beroep doen op deze regeling voor het saneren en vervangen van het dak. Klik hier voor meer informatie over de regeling.