• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Inhoud

Op de subpagina's vindt u de volgende informatie:

 

Fiscale regelingen

Waarde bedrijfsgebouwen met of zonder asbest

Wanneer u zich als ondernemer in de laatste fases van het ondernemerschap bevindt en geen opvolger heeft voor het bedrijf, vraagt u zich mogelijk af waarom u nu nog zou moeten investeren in het asbestvrij maken van uw bedrijf. We zullen daarom de meerwaarde van een asbestvrij erf proberen uit te drukken in cijfers.

Financiële meerwaarde

Voornemen van de overheid is dat in 2024 alle asbestdaken zijn gesaneerd. De verwachting is dat de investering in nieuwe dakbedekking bij een eventuele verkoop (gedeeltelijk) kan worden terugverdiend. Afhankelijk van de doelmatigheid van het gebouw met de nieuwe dakbedekking varieert dit globaal tussen de 50 en 70% van de investering. Dit percentage kan hoger worden naarmate een verplichte datum van een asbestvrij erf dichterbij komt. Als u bijvoorbeeld asbest saneert in 2014, en vervolgens in 2015 het bedrijf verkoopt, dan krijgt u mogelijk ongeveer 50% van de investering terug.

Wanneer u pas in 2021 het bedrijf verkoopt dan krijgt u mogelijk nog 70% van de investering terug. Deze verwachting leeft onder veel deskundigen omdat met het naderen van een mogelijke deadline in 2024 de meerwaarde van een asbestvrij erf verder zal toenemen, maar is enigszins speculatief. Deze meerwaarde ontstaat doordat een koper liever niet binnen korte termijn na de koop al wil investeren in nieuwe dakbedekking. Deze meerwaarde zal sterk afhankelijk zijn van uw situatie en van de doelmatigheid van de gebouwen voor de koper.

Andere voordelen

Verder heeft de asbestsanering natuurlijk ook voor uzelf nog diverse voordelen. Gezondheidsrisico’s zijn hierbij eigenlijk niet uit te drukken in cijfers, maar kunnen u mogelijk wel over de streep helpen. Ondernemers die al beschikken over een asbestvrij erf benoemen allemaal de gemoedsrust als belangrijk voordeel van een asbestvrij erf.