• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Vraagbundeling Groningen

De LTO Noord-afdelingen in Groningen hebben samen met Projecten LTO Noord het initiatief genomen om collectief asbest te saneren en nieuwe daken te plaatsen. Door deze collectieve aanpak zijn gunstige prijsafspraken gemaakt met goede uitvoeringsvoorwaarden. Hier is een offertetraject bij verschillende aannemers/asbestsaneerders aan vooraf gegaan. Man&Mach heeft de opdracht gekregen. Inmiddels zijn er 117 aanmeldingen, 93 offertes opgesteld en 31 opdrachten gegeven.

Afdelingen
De volgende LTO Noord-afdelingen in Groningen zijn betrokken bij het collectieve saneringstraject:
- Bedum/Ten Boer
- De Marne
- Fivelingo
- Het Hogeland
- Kanaalstreek
- Oldambt
- Oude Veenkolonien
- Slochteren
- Westerwolde
- Winsum
- Zuidelijk Westerkwartier
- Zuidhorn


Aanmelden of vragen

LTO Noord leden kunnen zich nog steeds vrijblijvend aanmelden via deze link. Voor vragen kunt u contact opnemen met Cor Udding (cudding@projectenltonoord.nl of 0626 348 360)

Meer informatie
Wilt u weten wat er allemaal komt kijken bij het verwijderen van uw asbestdak? Bekijk dan het stappenplan of een van de praktijkbladen die op uw situatie van toepassing is.
Een overzicht van fiscale en financiele mogelijkheden vindt u hier.

Andere relevante sites:
- Nieuwe Oogst: ‘Collectieve asbestsanering als olievlek’
- www.asbestvanhetdak.nl
- www.dakactie.nl
- www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken