• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Vraagbundeling Limburg

AgroAsbestveilig stimuleert om in gezamenlijkheid asbest(daken) te verwijderen en deze te vervangen door nieuwe daken. Al dan niet met zonnepanelen. LTO Noord en ZLTO bieden hun afdelingen ondersteuning bij interessepeiling onder leden, opvragen van verschillende prijsopgaven voor asbestinventarisatie, asbestsanering, nieuwe dakplaten met eventueel zonnepanelen en de selectie van betrouwbare en gecertificeerde partijen. 

Limburg

Voor informatie omtrent asbestsanering in Limburg kunt u contact opnemen met Pieter Stox, projectcoördinator asbestsanering bij Arvalis, bereikbaar via telefoonnummer 06-51588910 of mail pstox@arvalis.nl. Arvalis kan het gehele traject voor u begeleiden op onafhankelijke basis. Klik hier voor meer informatie.

Showcase Asbest in Agro Horst aan de Maas/Venray 
In de pilotgebieden Meterik en Ysselsteyn wordt onderzocht waar de knelpunten en kansen liggen voor versnelling in de asbestsanering. Begin 2017 wordt gekeken of deze kansen financieel haalbaar zijn en waar collectiviteit mogelijk is. Er wordt gekeken naar de situaties van (bijna) stoppende agrariërs en agrariërs die hun bedrijf behouden.

Showcase Asbest in Agro Midden-Limburg

In Midden-Limburg wordt in iedere gemeente 1 agrarisch bedrijf bezocht en op deze manier geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om te komen tot asbestsanering. Zodra de resultaten bekend zijn, presenteren we die hier.