• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Vraagbundeling Noord-Holland

De LTO Noord-afdelingen in Noord-Holland hebben samen met Projecten LTO Noord het initiatief genomen om collectief asbest te saneren en nieuwe daken te plaatsen. Door deze collectieve aanpak zijn gunstige prijsafspraken gemaakt met goede uitvoeringsvoorwaarden. Hier is een offertetraject bij verschillende aannemers/asbestsaneerders aan vooraf gegaan. Man&Mach heeft de opdracht gekregen. Inmiddels zijn er 21 aanmeldingen, 18 offertes opgesteld en 2 opdrachten gegeven.

Afdelingen
De volgende LTO Noord-afdelingen in Noord-Holland hebben zich aangesloten bij het collectieve traject:
- Aalsmeer/De Kwakel
- Gooi, Vecht en Amstelstreek
- Haarlemmermeer
- Julianadorp
- Texel
- HLS
- Hollands Kroon
- Kennemerland
- Land van Leeghwater
- Noordzeekanaalgebied
- Heemskerk/Beverwijk
- Groot Waterland
- West-Friesland

Aanmelden of vragen
U kunt zich nog steeds (vrijblijvend) aanmelden om deel te nemen aan het collectieve saneringstraject via deze link. Voor vragen kunt u contact opnemen met Cor Udding (cudding@projectenltonoord.nl / 06-26 348 360)

Meer informatie
Wilt u weten wat er allemaal komt kijken bij het verwijderen van uw asbestdak? Bekijk dan het stappenplan of een van de praktijkbladen die op uw situatie van toepassing is. Een overzicht van fiscale en financiële mogelijkheden vindt u hier.

Interessante websites of artikelen:
- Nieuwe Oogst: ‘Asbestdaken snel aanpakken in Noord-Holland’
- www.dakactie.nl
- http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken